Mc Muffin čokoládový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 38
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,32