McDonald's - Shake vanilka - veľký 1 porcia

Priemerné sacharidy v g: 72
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku:
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: