McDonald's - Shake jahoda - veľký 1 porcia

Priemerné sacharidy v g: 74
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku:
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: