McDonald's - Shake čokoláda - veľký 1 porcia

Priemerné sacharidy v g: 71
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku:
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: