McDonald's - Shake čokoláda - malý 1 porcia

Priemerné sacharidy v g: 42
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku:
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: