Mc Jogurtová zálievka 50g 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 166,67