Mc Chicken 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 40
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,4
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 25