Double Cheeseburger 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 31
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,26