Koláč - makový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 54,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,46
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,55
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,32