Marhuľové knedle mrazené 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 28,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,82
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,28
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 35,46