Špenátové halušky /spätzle/ 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,26
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,23
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 44,25