Šiška s džemom – priemer 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 51,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,18
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,52
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,31