Slovenské halušky v prášku 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 28
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,28
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 35,71