Puding čokoládový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,91
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,19
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 52,36