Masox kocka 13 gr 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 1,35
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,14
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,01
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 740,74