Hrebeň maslový s náplňou mak, tvaroh, lekvár 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 60,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,03
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,58