Lístkové cesto čerstvé 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 36,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,67
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,37
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 27,25