Creme Exclusive karamel toffee (Yoplait) 135 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,39
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,04
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 66,21