Creme Exclusive jahoda (Yoplait) 135 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,55
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,76
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 76,92