Cappuccino Top - mliečna pena (Meggle) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 17,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,75
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,07
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 142,86