Belriso vanilka (Zotti) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,11
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 47,39