Danio tvarohový dezert - višňa (Danone) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 25,12
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,51
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 63,69