Danio tvarohový dezert - vanilkový (Danone) 130 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,54
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,05
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 63,29