Danio tvarohový dezert - jahoda (Danone) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,48
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 64,52