Danio tvarohový dezert - čučoriedka (Danone) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 24,64
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,46
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 64,94