Danette čokoládový (Danone) 125 gramov

Priemerné sacharidy v g: 25,75
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,58
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 48,54