Danette creme vanilkový (Danone) 125 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,13
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,11
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 59,16