Čokoládový dezert s orieškami (Biolife s.r.o.) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,98
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50,51