Probiotic drink classic (laktózu) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,31
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 76,34