Müllermilk mliečny nápoj vanilka (Müller) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,32
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,13
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 75,76