Müllermilk mliečny nápoj jahoda (Müller) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 12,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,23
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 81,3