Kakaový nápoj v prášku (Tesco) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 82,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,24
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,82
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 12,14