Jogurt Jogobella - zelené jablko (Zotti) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 15,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,52
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 65,79