Jemný jogurtový nápoj (Danone) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,43
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 69,93