Buchty - makové 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 53,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,32
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,53
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,8