biskupský chlebíček 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 46,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,66
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,47
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,46