Tvaroh rajo 2,5% 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,42
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 238,1