Tvaroh premium hrudkovitý 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,35
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 285,71