Bábovky - priemer 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 44,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,43
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,44
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 22,57