Bábovka trená 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 49,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,97
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,5
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20,12