Mlieko 0,2% 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,49
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 204,08