Bábovka mramorová 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 54,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,43
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,54
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,42