Jogurt biely 1,5% 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,41
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,04
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 243,9