Activia jogurt malina-citrón 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,42
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 70,42