Actívia jahodová 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,41
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 70,92