Activia jablko skorica 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 16,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,65
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 60,61