Actimel s ovocnou príchuťou 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,18
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,12
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 84,75