Ovčí jogurt 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 4,84
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,48
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,05
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 206,61