Nízkotučný jogurt 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,75
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 133,33