Jogurt tami jahoda 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 14,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,49
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,15
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 67,11